Whyz logo rond
“Op zoek naar the unusual suspects”
info@whyz.nl | 071-7440043
Ook als het gaat om bestuurders van pensioenfondsen hecht Whyz aan haar visie dat the Next Shift professional vaak het beste geschikt is voor de taak. Ondanks de invoering van nieuwe wetgeving voor pensioenfondsen, signaleren we dat het aantal jongeren en vrouwen in de besturen van pensioenfondsen en in interne toezichtsorganen nauwelijks is toegenomen. Daarom heeft Whyz een concept ontwikkeld om een nieuwe generatie jonge professionals te introduceren in pensioenfondsbesturen en (bestuurs)commissies.

Whyz onderhoudt een actief netwerk van Next Shift professionals, zowel mannen als vrouwen. Deze Next Shift professionals zijn jonger dan de huidige bestuurders, hoog opgeleid en sterk gemotiveerd. En vooraf vanzelfsprekend zorgvuldig gescreend op kennis, competenties en ambitie. Whyz hecht voor deze professionals belang aan de combinatie van een actieve carrière met een rol als pensioenfondsbestuurder of commissielid. We helpen hen te voldoen aan de normen van DNB voor bestuurder of commissielid, onder meer door de aanstelling als aspirant lid.

Onze inspanning houdt niet op na de aanstelling. We zorgen voor een ervaren coach, een professional uit het netwerk van Whyz of haar partner The Executive Network die meerdere bestuurs- en/of commissierollen bekleedt. Deze coach begeleidt de professional gedurende het eerste jaar. Daarnaast spart Whyz met haar opdrachtgever over het benoemen van een mentor vanuit het eigen bestuur of de commissie. In het traject na de aanstelling biedt Whyz de mogelijkheid tot een intensieve voorbereiding op het gesprek met DNB, via haar samenwerkingspartner Mens&Kennis.

Wilt u meer informatie over het nieuwe Whyz concept voor the Next Shift professionals in de pensioensector, neemt u dan contact op met Pieter Riedstra.