Banken & Institutioneel Vermogensbeheer

Banken
De Nederlandse bankensector is sinds de financiële crisis in 2008 met een ongekend veranderproces bezig. Naast de aanscherping van wet- en regelgeving en toenemende druk op kostenbeheersing, heeft de bankensector te maken met een toename van een aantal nieuwe toetreders op de markt zoals FinTech- en BigTech-bedrijven. Nieuwe spelers en bestaande banken introduceren steeds meer nieuwe producten en diensten door machine learning en artificial intelligence.

Institutioneel Vermogensbeheer
Institutioneel Vermogensbeheer is in beweging. Binnen asset management organisaties vindt change plaats en de (potentiële) klanten beoordelen de asset managers op andere aspecten. Binnen asset managers wordt naar de balans tussen minder complex en toekomstbestendig gekeken. Uitbesteden van non-core activiteiten? En natuurlijk de toegevoegde waarde van robotisering: als ondersteunende factor of in plaats van activiteiten die nu door specialisten worden gedaan? Natuurlijk is performance voor de (potentiële) klanten nog steeds van belang. Daarbij is van belang hoe de asset manager tot haar performance komt. Worden de financiële en niet financiële risico’s goed gemanaget? En meer en meer zijn de kosten van belang. Whyz ziet dat in control zijn net zo belangrijk is als een sterke front office. Onze toegevoegde waarde is onze opdrachtgevers in te laten zien hoe een goede balans tussen traditionele asset management specialisten en nieuwe functionarissen, bijvoorbeeld op gebied van risicomanagement communicatie (transparantie) en IT, samen een sterke asset manager neerzetten. Whyz denkt graag mee.

Practice lead

Paul Schaaf

Managing consultant

06-30453705


Relevante links

Trackrecord

Banken

Senior Payments Professional Operations - Bedrijfshoofd Regulatory Projects - Risk Manager IT - Hoofd Online Sales & Targeting - Manager Finance & Control - Senior Productmanager Consumer Finance - Adjunct Secretaris - Senior Medewerker Interne Controle - Senior Credit Risk Specialist - Director Risk Management - Senior Adviseur Organisatie Inrichting & Chance - Manager Training & Ontwikkeling

Insitutioneel Vermogensbeheer

Portfoliomanager - Risk & Compliance Manager - Financial Controller - Financial Accountant - PR Manager - Senior Investment Risk & Performance Consultant - Senior Compliance Officer - Client Implementation Manager - Senior Performance Analyst - Senior Portfoliomanager - Specialist Investments - Compliance Officer - Marketing Manager - Compliance Specialist - Director Risk Management - Head of Global Marketing Management - Manager Projects