Interim Management


Door ons sterke netwerk en onze snelheid van handelen, garanderen we dat we binnen 48 uur na de aanvraag een of meerdere geschikte interim kandidaten voor kunnen dragen. Met minimaal twee recente referenties.

Wij stellen als doel dat onze kandidaat een significante bijdrage levert aan het bereiken van de doelen die de organisatie stelt, binnen de afgesproken periode.

De interim managers en specialisten uit ons netwerk hebben regelmatig eerder voor ons, naar tevredenheid, gewerkt. Ze zijn inzetbaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Vanzelfsprekend hebben ze de juiste kennis van en ervaring met het specifieke vraagstuk om tot de beste oplossing te komen.

Toezicht


Whyz bemiddelt bestuurders, leden van raden van commissarissen, leden van raden van toezicht en leden van bestuurscommissies binnen de expertgebieden waarin wij zijn gespecialiseerd. Ook hier hecht Whyz aan haar visie dat in de huidige veranderende wereld, waarbij (digitale) transformatie noodzaak is geworden om je business draaiende te houden, een ander type professional hoort: the unusual suspect. Wij noemen deze kandidaten Next Shift professionals. Deze professionals hebben een verfrissende toegevoegde waarde in het team. Whyz onderhoudt een actief netwerk van Next Shift professionals, zowel mannen als vrouwen. Deze Next Shift professionals staan klaar voor hun eerste bestuursrol of soortgelijke rol. Ze zijn vaak jonger dan de zittende bestuurders, hoog opgeleid, sterk gemotiveerd en een beetje eigenwijs: de nieuwe bestuurder! Deze Next Shift professionals zijn door Whyz zorgvuldig gescreend op kennis, competenties en ambitie. Whyz ziet het belang van de combinatie van een actieve carrière met een rol als bestuurder, lid van een raad van toezicht, een raad van commissarissen of een bestuurscommissie. Voor onze opdrachtgevers stellen we een kandidatenlijst op met sterke, ‘future proof’ kandidaten met een duidelijke visie op vernieuwende ontwikkelingen in de voortdurend veranderende wereld.

Onze inspanning houdt niet op na de aanstelling. Wij zorgen voor een ervaren coach, een professional uit het netwerk van Whyz of onze partner The Executive Network die meerdere bestuurs- en/of commissierollen bekleedt. Deze coach begeleidt de professional gedurende het eerste jaar. Daarnaast spart Whyz met haar opdrachtgever over het benoemen van een mentor vanuit het eigen bestuur of commissie.

De unusual suspect in de pensioensector
Ook als het gaat om bestuurders van pensioenfondsen hecht Whyz aan haar visie dat the Next Shift professional vaak het beste geschikt is. Ondanks de invoering van nieuwe wetgeving omtrent diversiteit in de bestuursorganen van pensioenfondsen, signaleren we dat sinds 2014 het aantal jongeren en vrouwen in de besturen van pensioenfondsen en in interne toezichtsorganen nauwelijks is toegenomen. Whyz heeft een concept ontwikkeld om een nieuwe generatie professionals te introduceren in pensioenfondsbesturen, raden van toezicht en (bestuurs)commissies. Onze visie is dat een aspirant lidmaatschap de opmaat kan zijn naar een volwaardig lidmaatschap. Whyz helpt het pensioenfonds en de nieuwe bestuurder of toezichthouder om tot een succesvolle samenwerking te komen. Wij hebben een traject ontwikkeld om hen te helpen te voldoen aan de normen van DNB voor bestuurder of commissielid. Wilt u meer informatie over het nieuwe Whyz concept voor the Next Shift professionals in de pensioensector, neemt u dan contact op met Pieter Riedstra of Casper de Mooy.