Bestuursvoorzitter bij Haag Wonen


Je bent verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van Haag Wonen en voor de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie. Je hebt een focus op de vastgoed(her)ontwikkeling. Daarnaast ben je het externe gezicht van de corporatie: je hebt de ambitie om een actief onderdeel te worden van relevante netwerken en vertegenwoordigt Haag Wonen met ‘verve’.

Als bestuursvoorzitter heb je, in samenspraak met de financieel bestuurder, een verantwoordelijkheid voor strategieontwikkeling, beleidsontwikkeling en het leiden van de organisatie.

Het is van belang dat je een collegiale samenwerking onderhoudt met de financieel bestuurder.

Je legt verantwoordelijkheid af aan de raad van commissarissen van Haag Wonen.

Als bestuursvoorzitter van Haag Wonen heb je een zichtbare functie, in het hart van de maatschappij.

Klik hier voor het functieprofiel