Manager risicomanagement Vermogensbeheer bij BSG


Je hebt een zelfstandige en onafhankelijke functie binnen de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group. Als manager risicomanagement heb je een bepalende rol in het opstellen/herijken van de doelstellingen en principes/uitgangspunten van het integraal risicomanagement, het bepalen van de risicobereidheid en het onderhouden van de risicowaarderingsmodellen. Je wordt verantwoordelijk voor het monitoren van de risicobereidheid (risk appetite) in relatie tot de strategie en doelstellingen van de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group.

Als manager risicomanagement rapporteer je aan de COO van de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group. Je hebt een impactvolle rol met exposure naar onder meer toezichthouders (DNB en AFM), de sleutelfunctiehouders risicomanagement van de pensioenfondsen, commissie Beleggingszaken van de pensioenfondsen en de externe auditor. Je vertegenwoordigt risicomanagement richting potentiële opdrachtgevers.

IIn deze functie heb je een directe rapportagelijn naar de directie van de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group een afstemmings- en rapportagelijn naar de afdeling Risk & Compliance en een escalatielijn naar de directie van Blue Sky Group.

Klik hier voor het functieprofiel