Invest Manager bij Monuta


Monuta voert een degelijk beleggingsbeleid met als doel maximale zekerheid voor haar klanten tegen een betaalbare premie. Als Investment Manager draag je de verantwoordelijkheid voor dit beleid. Je stelt het beleid op en overlegt hierover met directie en management. Ook het verder ontwikkelen van het ESG beleid vraagt aandacht van de Investment Manager.

Jij legt continu verbanden tussen de beleggingen en de verplichtingen van de verzekeraar. Asset Liability Management (ALM) is een belangrijke basis waarop jij je in je functie baseert. Je vertaalt indien nodig stappen uit het kapitaalbeleid naar concrete acties.

Monuta heeft haar beleggingen uitbesteed aan externe managers: jij stuurt hen aan, monitort en evalueert hen en zorgt voor countervailing power. Jij analyseert de rapportages die je van de externe managers ontvangt en rapporteert je bevindingen intern. Daarnaast ben je degene die het collateral van de herverzekeraar scherp in de gaten houdt.

In de beleggingsadviescommissie heb je de rol van secretaris. Er wordt een inspirerende, inhoudelijke bijdrage van je verwacht in de vergaderingen.

Monuta heeft de wens uitgesproken om de monitoring en aansturing van de beleggingen verder te professionaliseren, evenals de governance.

Klik hier voor het functieprofiel