Manager Support & HR bij PME Pensioenfonds


PME Pensioenfonds

PME Pensioenfonds is hét pensioenfonds van én voor de bedrijfstak Metaal en technologische industrie en is als één van de vijf grote pensioenfondsen van Nederland zeer zichtbaar!

Het bestuursbureau van PME Pensioenfonds, dat het bestuur ondersteunt, ontwikkelt zich meer en meer naar een professionele en proactieve organisatie met een bedrijfsmatige aanpak.


Het profiel:

Daarom is een manager Support & HR nodig die hieraan bijdraagt en verantwoordelijk wordt voor onder meer de volgende onderdelen:
  • De inrichting en aansturing van een goed werkend officemanagement, secretariaat en HR.
  • De coördinatie van projecten die de totale bestuurlijke organisatie aangaan.
  • Het up-to-date houden van het (strategisch) HR-beleid in lijn met de strategische doelen van PME Pensioenfonds en waar nodig bijdragen aan de doorontwikkeling en uitrol hiervan.

Van belang is dat de manager Support & HR bijdraagt aan de cultuurverandering die hand in hand gaat met de ontwikkeling die het bestuursbureau ingezet heeft.

Doordat de manager Support & HR door de gehele organisatie beweegt is de manager Support & HR bij uitstek degene die collega’s met elkaar verbindt en samenwerking ondersteunt.

De manager Support & HR rapporteert aan de uitvoerend bestuurder die als aandachtsgebied onder meer ‘interne organisatie en bedrijfsvoering’ heeft.

Reageren kan t/m donderdag 23 september via Annelien Zuidema: annelienzuidema@whyz.nl / 06-30409036.

Klik hier voor het functieprofiel.