Utilities

Het traditionele bedrijfsmodel van energiebedrijven staat door de effecten van wereldwijde technologische innovaties en de transitie naar duurzame energie onder grote druk. Duurzame energie vervangt fossiele brandstoffen en energienetwerken worden van top-down gecentraliseerde systemen omgezet naar veel interactievere, maar ook gedecentraliseerde en gefragmenteerde netwerken. Netbeheerders krijgen te maken met meer interactiviteit en contact met hun klanten. De energieconsument van de toekomst zal steeds meer betrokken zijn bij hoe en waar diens energie wordt opgewekt. Voor traditionele netbeheerders neemt de concurrentie snel toe.

Huishoudens voorzien in toenemende mate zelf in hun energiebehoefte en nieuwe aanbieders betreden de markt met innovatieve waardevoorstellen en verdienmodellen. Daarnaast spelen netbeheerders een belangrijke rol in de energietransitie. Voor energiebedrijven is het in deze veranderende markt een kwestie van buigen of barsten. Hier hoort ook een ander type professional bij. Whyz kent de markt en is daarom in staat om de juiste kandidaat om opdrachtgevers in deze turbulente tijden vooruit te helpen.

Track record