Financiële dienstverlening

Banken

De Nederlandse bankensector is sinds de financiële crisis in 2008 met een ongekend veranderproces bezig. Naast de aanscherping van wet- en regelgeving en toenemende druk op kostenbeheersing, heeft de bankensector te maken met een toename van een aantal nieuwe toetreders op de markt zoals FinTech- en BigTech-bedrijven. Nieuwe spelers en bestaande banken introduceren steeds meer nieuwe producten en diensten door machine learning en artificial intelligence.

Institutioneel Vermogensbeheer

Institutioneel Vermogensbeheer is in beweging. Binnen asset management organisaties vindt change plaats en de (potentiële) klanten beoordelen de asset managers op andere aspecten. Binnen asset managers wordt naar de balans tussen minder complex en toekomstbestendig gekeken. Uitbesteden van non-core activiteiten? En natuurlijk de toegevoegde waarde van robotisering: als ondersteunende factor of in plaats van activiteiten die nu door specialisten worden gedaan? Natuurlijk is performance voor de (potentiële) klanten nog steeds van belang. Daarbij is van belang hoe de asset manager tot haar performance komt. Worden de financiële en niet financiële risico’s goed gemanaget? En meer en meer zijn de kosten van belang. Whyz ziet dat in control zijn net zo belangrijk is als een sterke front office. Onze toegevoegde waarde is onze opdrachtgevers in te laten zien hoe een goede balans tussen traditionele asset management specialisten en nieuwe functionarissen, bijvoorbeeld op gebied van risicomanagement communicatie (transparantie) en IT, samen een sterke asset manager neerzetten. Whyz denkt graag mee.

Verzekeringen

De verzekeringsmarkt bevindt zich volop in de fase waarin innovatie en creativiteit noodzakelijk zijn om relevant te blijven voor consumenten en daarnaast steeds nieuwe producten te blijven ontwikkelen die ook door de markt omarmd worden. De toekomst van verzekeraars zal in onze visie bepaald worden door wendbare, digitale organisaties. InsurTech en digitale technologie gaan een doorslaggevende rol spelen.

In de komende jaren zal deze trend alleen maar toe (moeten) nemen om de kritische en prijsbewuste consument de klant te kunnen blijven noemen. Verzekeraars dienen dan ook de juiste mensen aan zich te binden om hun organisatie future proof te maken. Whyz denkt mee vooruit en is hierdoor dé verbindende factor om de perfecte match tussen individu en organisatie te creëren.

Practice lead

Marike Damstra

Managing consultant

06-83988015


Edwin Cornet

Senior managing consultant

06-30101926


Trackrecord Banken & Institutioneel VermogensbeheerTrackrecord Verzekeringen