Financiële dienstverlening

Banken

De Nederlandse bankensector is sinds de financiële crisis in 2008 met een ongekend veranderproces bezig. Naast de aanscherping van wet- en regelgeving en toenemende druk op kostenbeheersing, heeft de bankensector te maken met een toename van een aantal nieuwe toetreders op de markt zoals FinTech- en BigTech-bedrijven. Nieuwe spelers en bestaande banken introduceren steeds meer nieuwe producten en diensten door machine learning en artificial intelligence.

Verzekeringen

De verzekeringsmarkt bevindt zich volop in de fase waarin innovatie en creativiteit noodzakelijk zijn om relevant te blijven voor consumenten en daarnaast steeds nieuwe producten te blijven ontwikkelen die ook door de markt omarmd worden. De toekomst van verzekeraars zal in onze visie bepaald worden door wendbare, digitale organisaties. InsurTech en digitale technologie gaan een doorslaggevende rol spelen.

In de komende jaren zal deze trend alleen maar toe (moeten) nemen om de kritische en prijsbewuste consument de klant te kunnen blijven noemen. Verzekeraars dienen dan ook de juiste mensen aan zich te binden om hun organisatie future proof te maken. Whyz denkt mee vooruit en is hierdoor dé verbindende factor om de perfecte match tussen individu en organisatie te creëren.

Track record