Futureproof toezicht en commissariaat

Whyz bemiddelt commissarissen en toezichthouders die futureproof zijn – ervaren en onervaren. Deze commissarissen en toezichthouders dragen bij aan langetermijn waardecreatie. Wij zetten ons actief in om de jongere en minder ervaren commissarissen en toezichthouders in het vizier van onze opdrachtgevers te brengen.

  • Zijn door hun brede interesse wereldwijs
  • Hebben door hun ervaring met innovatie en verbeteringen een visie op culturele en digitale transformatie
  • Dragen door hun specifieke competenties, kennis en kunde bij aan verscheidenheid in de raad van commissarissen of raad van toezicht

Futureproof bestuur en directie

Whyz bemiddelt directeuren en bestuurders die futureproof zijn – ervaren en onervaren. Deze directeuren en bestuurders dragen bij aan langetermijn waardecreatie. Wij zetten ons actief in om de jongere en minder ervaren directeuren en bestuurders in het vizier van onze opdrachtgevers te brengen.

Future proof directeuren en bestuurders:

  • Zijn door hun brede interesse wereldwijs
  • Hebben door hun ervaring met innovatie en verbeteringen een visie op (digitale) transformatie
  • Dragen door hun specifieke competenties, kennis en kunde bij aan verscheidenheid in de directie of het bestuur

Futureproof senior management en senior specialisten

Whyz bemiddelt senior managers en senior specialisten die futureproof zijn.

Futureproof senior managers en specialisten:

  • Zijn door hun brede interesse wereldwijs
  • Hebben door hun ervaring met innovatie en verbeteringen een visie transformatie
  • Dragen door hun specifieke competenties, kennis en kunde bij aan verscheidenheid in het team