De 'new generation leaders' die Whyz bemiddelt:

  • Zijn door hun brede interesse wereldwijs.
  • Hebben door hun ervaring met innovatie en verbetertrajecten een heldere visie op culturele en (digitale) transformatie.
  • Dragen door hun specifieke competenties, kennis en kunde bij aan de verscheidenheid in de raad van toezicht of de raad van commissarissen.

Whyz bemiddelt op de volgende terreinen "de new generation leaders':

Toezicht & Commissariaat

Whyz bemiddelt toezichthouders en commissarissen die, vanwege hun toekomstbestendige mindset, bedreven zijn in het creëren van waarde op de lange termijn. Wij geloven dat ook in een raad van commissarissen of een raad van toezicht diversiteit een succes bepalende factor is. Steeds vaker wordt Whyz ingeschakeld om een complementair team samen te stellen bestaande uit ervaren commissarissen en leden die “the next and new generation” vertegenwoordigen.

Bestuur & Directie

Whyz bemiddelt bestuurders en directeuren die de status quo bevragen en, waar nodig, systeemverandering aanjagen. Of ze nu ervaren of onervaren zijn: onze bestuurders en directeuren dragen bij aan het creëren van waarde op de lange termijn. Wij zetten ons actief in om de jongere en minder ervaren directeuren en bestuurders in het vizier van onze opdrachtgevers te brengen.

Senior Management & Senior Specialisten

Whyz bemiddelt senior managers en senior specialisten die organisaties en teams verrijken: visionairs met lef, een disruptieve mindset en zelfkennis. Deze koplopers creëren de wereld van morgen door een brug te slaan tussen visie en operatie.