Onderwijs

Toekomstbestendig onderwijs

Onderwijs is een veelbesproken onderwerp, COVID-19 heeft nog eens extra aangetoond hoe cruciaal de onderwijssector is voor onze maatschappij. Of het nou primair, voortgezet of hoger en universitair onderwijs betreft. Kwalitatief onderwijs is noodzakelijk om, ook in de toekomst, te zorgen voor voldoende gekwalificeerde mensen. Er zijn sectoren waar grote tekorten heersen of dreigen, er zit spanning tussen het aanbod van het onderwijs en de vraag van de arbeidsmarkt. Wordt in het onderwijs voldoende ingespeeld op de nieuwe competenties die nu en in de toekomst worden gevraagd? De wijze waarop het onderwijs is ingericht, speelt een cruciale rol in hoe we in Nederland voorsorteren op toekomstbestendig leiderschap.


Een leven lang leren

Voor Whyz is het interessant om te doorgronden welke veranderingen in het onderwijs nodig zijn om de professional van de toekomst op te leiden. Eén van de grootste uitdagingen voor ons land is om ‘een leven lang leren’ voor alle burgers vorm te geven. Dit is noodzakelijk voor het behouden en versterken van het innoverend vermogen van Nederland.

Het onderwijs was vroeger natuurlijk ook voortdurend in ontwikkeling. Maar wat is veranderd, is het hoge tempo waarmee de veranderingen op ons afkomen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderscheidt vier drijvende krachten die ingrijpen op het leven van de Nederlandse burger in de toekomst: demografie, technologie, economie en ecologie.

Whyz levert een bijdrage aan toekomstbestendig onderwijs door ervoor te zorgen dat kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Wij kennen beide sectoren en begrijpen welke mensen succesvol zijn in het onderwijs, nu en in de toekomst. Onze focus ligt daarbij op het begrijpen van de visie en missie van toonaangevende onderwijsinstellingen en haar doelgroepen, zodat we de juiste kandidaten kunnen vinden. Dat kan een ervaren onderwijsprofessional zijn of iemand die met de juiste achtergrond vanuit een andere sector overstapt naar het onderwijs. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de impact die technologische innovaties als digitalisering en robotisering hebben op de sector.

Track record