Private Equity & Vastgoed

Private Equity
De toegevoegde waarde van Private Equity verandert; ze kopen bedrijven op om ze beter te laten presteren en te laten groeien. Bij ondernemerschap past een betrokken aandeelhouder. Dat creëert waarde: niet alleen voor henzelf, maar ook voor andere partijen en de economie in het algemeen. Daarnaast is er de tendens om als Private Equity firm meer te laten zien waar je voor staat, wat de toegevoegde waarde is voor bijvoorbeeld werkgelegenheid en innovatie.

Vastgoed
Slimme steden, slimme woningen en kantoren gecombineerd met intelligente infrastructuur leggen de basis voor de samenleving van de toekomst. Vastgoed zal er altijd zijn maar hoe gaan we om met de beschikbare ruimte. Door urbanisatie neemt de verstedelijking toe. Dit heeft grote gevolgen voor de vastgoedportefeuilles. Hoe ga je deze groei op een duurzame manier opvangen en waar liggen de economische kansen voor vastgoed investeerders. De focus van Whyz ligt op het leren kennen van de visie en missie van de verschillende Private Equity en Vastgoed bedrijven om het juiste talent in de markt aan hen te binden.

Practice lead

Ralph Franken

Managing consultant

06-14876489


Relevante links

Trackrecord

Senior Fund Controller - Commercieel Directeur bij een Private Equity Deelneming - Director Investor Relations - Investment Manager - Marketing Manager bij een Private Equity Deelneming - Finance Manager