(Un)usual suspects

Elke kandidatenlijst komt tot stand door een actieve marktbrede search, door inzet van ons eigen researchteam. Hiermee zorgen we voor een verscheidenheid aan kandidaten, passend bij de wensen en eisen van onze opdrachtgever. We bieden onze opdrachtgever de kans om voor een unusual of usual suspect te kiezen. Onze kandidatenlijst bestaat in elk geval uit:

  • • Minimaal 25% vrouwen
  • • Minimaal 25% mannen
  • • Minimaal 25% kandidaten die uit een andere sector of komen
  • • Minimaal 25% kandidaten die niet eerder een soortgelijke positie hebben bekleed
In overleg met onze opdrachtgever bepalen op welke van bovenstaande punten de nadruk juist wel of juist niet moet liggen.