Utilities & Telecom

Het traditionele bedrijfsmodel van energiebedrijven staat door de effecten van wereldwijde technologische innovaties en de overstap naar duurzame energie zwaar onder druk. Duurzame energie vervangt fossiele brandstoffen en energienetwerken worden van top-down gecentraliseerde systemen omgezet naar veel interactievere, maar ook gedecentraliseerde en gefragmenteerde netwerken. Netbeheerders krijgen te maken met meer interactiviteit en contact met hun klanten. De energieconsument van de toekomst zal meer betrokken zijn bij hoe en waar zijn energie wordt opgewekt. Voor traditionele netbeheerders neemt de concurrentie toe.

Huishoudens voorzien in toenemende mate zelf in hun energiebehoefte en nieuwe aanbieders betreden de markt met nieuwe waardevoorstellen en verdienmodellen. Bovendien kunnen netbeheerders een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Al deze ontwikkelingen dwingen energiebedrijven zich steeds soepeler aan te passen aan een turbulente omgeving. Bij deze veranderende omgeving hoort ook een ander type professional. Whyz wordt door de markt gezien als het bureau dat in staat is die bijzondere kandidaat te vinden en te binden aan de opdrachtgevers.

Practice lead

Track record