Compliance Manager Vermogensbeheer bij Blue Sky Group


Wat ga je doen?

  • Je krijgt de kans de nieuwe functie van Compliance Manager voor de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group op te zetten. Blue Sky Group beheert een vermogen van EUR 22 miljard.
  • Je krijgt de eindverantwoordelijkheid voor compliance binnen de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group.
  • Je bent de wettelijke verplichte ‘compliance officer’ voor zowel een beleggingsonderneming (Blue Sky Group Asset Management) als een beheerder van beleggingsfondsen (Blue Sky Group Fund Management).
  • Je bent de kennisdrager op gebied van compliance binnen de afdeling Vermogensbeheer van Blue Sky Group. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en vertaalt deze naar de specifieke situatie van Blue Sky Group.
  • Pionieren: je krijgt de kans om de functie naar eigen inzicht in te richten en compliance een positie te geven.
  • Je overziet vanuit compliance het geheel aan (beleggings)activiteiten binnen Blue Sky Group. Daarnaast kan je je, in overleg met de afdeling Juridische Zaken, bezighouden met andere (juridische) zaken op het gebied van vermogensbeheer.
  • Je wordt hét aanspreekpunt op het gebied van compliance, zowel voor in- als externe belanghebbenden (zoals AFM en DNB).
  • Je vertegenwoordigt compliance richting de pensioenfondsen en potentiële opdrachtgevers.

Klik hier voor het functieprofiel