Compliance Officer bij Onderlinge 's-Gravenhage


Als Compliance Officer vervul je een zelfstandige functie met een integrale verantwoordelijkheid. Je bent actief binnen het ERM-team (Enterprise Risk Management) dat direct aan de algemeen directeur rapporteert. Naast Compliance Officer ben je ook functionaris gegevensbescherming en coördinator fraudebescherming. Je geeft vorm aan het compliance- en gegevensbeschermingsbeleid op basis van (nieuwe) wet- en regelgeving en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Je werkt actief samen met de business die verantwoordelijk is voor het signaleren en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving. Doordat je de gehele organisatie overziet en met alle onderdelen contact hebt, heb je een integraal beeld van de organisatie. Jij acteert als adviseur, sparringpartner en vraagbaak. Je draagt bij aan de ontwikkeling van risicobewust gedrag op het gebied van compliance bij collega’s door het geven van workshops. Je laat je toegevoegde waarde zien door proactief en kritisch te zijn en je te verplaatsen in de rol van de business.

Naast je interne contacten, heb je contact met belanghebbenden zoals de toezichthouder en vertegenwoordig je de organisatie in relevante netwerken.

Klik hier voor het functieprofiel