Financieel risicomanager bij bpfBOUW

Het profiel:

 • Jij wordt verantwoordelijk voor het financieel risicomanagement en medeverantwoordelijk voor het integraal risicomanagement van bpfBOUW, een top 5 pensioenfonds.
 • Jij vormt een tandem met de integraal risicomanager: jullie houden elkaar scherp en denken integraal.
 • Jij bent aanwezig bij de vergaderingen van de Risicocommissie (RC) en de bestuurscommissies vermogensbeheer en balansmanagement (VBB) en jij hebt inhoudelijk overleg met de sleutelfunctiehouder risicobeheer.
 • Jij zorgt, op een constructieve manier, voor een ‘countervailing voice’ richting het team VBB binnen het bestuursbureau van bpfBOUW en de tweedelijns risicomanagers van de uitvoeringsorganisaties.
 • Risicomanagement ontwikkelt zich binnen bpfBOUW steeds verder: jij draagt bij aan de gezamenlijke korte en langetermijnvisie op risicomanagement binnen bpfBOUW.

 • bpfBOUW

  BpfBOUW is het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid. Het verzorgt al ruim zestig jaar de pensioenregeling voor de werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid.

  Bestuursbureau

  Het bestuursbureau is de steunpilaar van het bestuur om de visie en missie van bpfBOUW binnen de bouwsector waar te maken. Dit houdt in:

  - Een initiërende, voorbereidende en challengende rol op het gebied van beleidsontwikkeling door het bestuur.
  - Een monitorende en bewakende rol op het gebied van uitvoering.

  Het bestuursbureau wordt geleid door de directeur en de directeur bedrijfsvoering. Op dit moment werken er 15 medewerkers op het bestuursbureau. De financieel risicomanager rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering en de sleutelfunctiehouder risicobeheer.

  Klik hier voor het functieprofiel