Senior Investment Officer bij Pensioenfonds Vervoer


Als Senior Investment Officer bij Pensioenfonds Vervoer werk je in een klein en professioneel team. Het team is groot genoeg om veel expertise te hebben en inhoudelijk een uitdagende omgeving te bieden én klein genoeg om persoonlijk, professioneel en in een goede sfeer met elkaar te werken. Dit team ontzorgt het bestuur van Pensioenfonds Vervoer op het gebied van beleggingen in de breedste zin.

In deze functie ben je betrokken bij de voorbereiding en het formuleren van nieuw beleid op strategisch en operationeel niveau. Van jou wordt verwacht dat je het initiatief neemt om voorstellen te doen voor beleidsontwikkeling. Daarbij heb je oog voor de vertaling naar en de impact op de uitvoering. Je houdt ervan om begrijpelijke en toegankelijke notities te schrijven, zodat het bestuur wordt ondersteund bij het maken van keuzes. Op basis van beleidskeuzes bemoei je je met (de uitvoering van) het beleggingsbeleid. Je hebt de regie op de uitbestede werkzaamheden en monitort deze. Ook ben je verantwoordelijk voor het beoordelen/verwerken van rapportages die Pensioenfonds Vervoer ontvangt van de integraal beheerder. Richting de integraal beheerder ben je zowel stimulerend als ‘demanding’.

Als Senior Investment Officer heb je een zelfstandige rol: in overleg met de CIO en het team verdeel je de taken en heb je een actieve rol in projecten binnen Pensioenfonds Vervoer. Omdat het een klein team is, worden ook operationele taken bij je belegd. Je krijgt een veelzijdige rol met een grote eigen verantwoordelijkheid en veel ruimte voor initiatief.

Klik hier voor het functieprofiel