Lid raad van commissarissen

Profiel duurzaamheid - Huurderscommissaris

Je houdt primair toezicht. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies. De raad van commissarissen heeft daarbij goedkeuringsbevoegdheden. Verder vervult de raad van commissarissen ook de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder. Als commissaris zal je door je helikopterview bijdragen aan integrale besluitvorming. Daarnaast breng je specifiek kennis van en een visie op duurzaamheid in relatie tot vastgoed in. Je laat zien duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken te kunnen bekijken en te koppelen aan de opgave en doelstellingen van Goed Wonen Gemert.

Klik hier voor het functieprofiel