Leden raad van commissarissen bij Wooncompas


Wooncompas

Wooncompas is een groeiende woningcorporatie met een passie voor volkshuisvesting. Wij zetten ons in om mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situatie een thuis te bieden. Een thuis dat bij huurders past en waarbij ze de ruimte krijgen om daar hun eigen woonwensen vorm te geven. Zo wordt een huis een thuis. Op dit moment hebben we ruim 10.000 verhuureenheden.

Wooncompas is verhuurder in diverse gemeenten onder de rook van Rotterdam en tevens in de stad zelf. Onze woningen, bedrijfspanden en woon-zorglocaties bevinden zich in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en in Rotterdam. In de stad zijn we met name actief voor senioren en bijzondere doelgroepen.

Bij Wooncompas werken ongeveer 100 mensen. Samen zijn we gedreven om blijvend het verschil te maken voor onze huurders van vandaag en morgen. We doen dit samen met partners en door met huurders en elkaar in gesprek te gaan. We zetten daarbij in op een boven verwachte dienstverlening en we hebben goed oog voor ons menselijk kapitaal. Zo ervaren en doen wij 'dat beetje extra'. Oftewel: we go the extra (s)mile.


Huurdersorganisatie

Stichting Bewonersraad ‘Progressie’ vertegenwoordigt alle huurders van Wooncompas: in de BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en Rotterdam.


Het profiel:

  • Je wordt lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Wooncompas, actief in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam.
  • Je past bij het profiel stedenbouw - ruimtelijke ordening of het profiel maatschappelijk - bestuurlijk.
  • Je voelt je verbonden met de samenleving in het algemeen en de maatschappelijke opdracht van een corporatie en de doelgroep in het bijzonder. Je hebt een gevoel bij de maatschappelijk positie van de corporatie.
  • Je past bij Wooncompas: een corporatie met uiteenlopend bezit en een sterk fundament, die haar positie wil versterken en versnellen. De corporatie is momenteel de grootste sociale verhuurder in de gemeenten in de zuidrand onder Rotterdam. In Rotterdam is Wooncompas een kleinere speler met een focus op senioren en bijzondere groepen die gericht bezig is met specifieke opgaven, zoals het realiseren van huisvesting voor mensen die minder goed functioneren in de maatschappij. Met name in Rotterdam heeft Wooncompas de ambitie om te groeien.
  • Je herkent je in de kernwaarden van Wooncompas: mensgericht, verbindend en ondernemend.
  • Je bent in staat én vindt het leuk om de directeur-bestuurder van Wooncompas als klankbord met raad en daad terzijde te staan. Je geeft ruimte en bent ‘gepast nabij’.
  • Je beschouwt het lidmaatschap van de raad van commissarissen niet als nevenfunctie maar als gelijkwaardig aan je andere functies.
  • Je past in een collegiaal en multidisciplinair team.
  • Je draagt bij aan de verscheidenheid in het team: je voegt niet alleen specifieke expertise toe op één van de twee benoemde aandachtsgebieden, maar ook nog iets extra’s!

Reageren kan t/m 12 december via Annelien Zuidema: vacaturervc.wooncompas@whyz.nl / 06-30409036

Klik hier voor het functieprofiel