Lid raad van commissarissen bij Viveste

(Op voordracht van Huurdersbelangenvereniging Krommerijn)
Profiel maatschappelijk


Viveste

Viveste is een slagvaardige en krachtige woningcorporatie in het Kromme Rijngebied, met een sterke lokale en regionale binding. Een corporatie, die goed wonen biedt tegen een redelijke prijs/kwaliteit voor mensen met een laag inkomen en voor kwetsbare groepen. Een betrouwbare en sterke partner voor gemeenten en de vele maatschappelijke organisaties in het Kromme Rijngebied. Samen met de partners maakt Viveste het verschil voor haar huurders en (toekomstige) woningzoekenden. Een beetje ‘eigenwijs’ en sterk lokaal verbonden. Viveste heeft vestigingen in Wijk bij Duurstede, Houten en een kantoor in Bunnik.

Viveste streeft naar nauwere samenwerking met collega-corporaties in de regio. Met gebundelde krachten, kan Viveste niet alleen meer maar ook sneller, anders en goedkoper. Om deze ambities te realiseren, is Viveste met Mitros in voorbereiding op een fusie per 1 januari 2023. Daarbij is ook ruimte voor nauwe samenwerking op onderdelen met andere corporaties in de regio.

Viveste heeft een sterke voorkeur voor kandidaten die ook op gebied van diversiteit waarde toevoegen aan de raad van commissarissen.

Het profiel:

  • Je wordt lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Viveste, actief in het Kromme Rijngebied. Je wordt benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie.
  • Je past bij het profiel maatschappelijk. Je hebt een grote, aantoonbare, algemene maatschappelijke betrokkenheid en onderschrijft de doelen van Viveste.
  • Je zorgt ervoor dat je voeling hebt/krijgt met wat er speelt in de lokale gemeenschappen op het brede terrein van wonen.
  • Je past bij de cultuur van de raad van commissarissen en het bestuur van Viveste, die eerder gevoed wordt door ‘moresprudentie’ dan ‘jurisprudentie’.
  • Je herkent je in de persoonskenmerken: bereidheid om te leren en ontwikkelen, het vermogen tot zelfreflectie en het bewustzijn van gedrag dat een bijdrage levert aan de raad als geheel.
  • Je bent vakbekwaam: je hebt inzicht in de eisen die vanuit eigentijdse governance aan het toezichthouden worden gesteld. Voortdurende scholing en ontwikkeling (permanente educatie) is een vereiste om vakbekwaam te zijn en te blijven.
  • Je stimuleert jezelf en de andere leden van de raad om het reflectief vermogen te ontwikkelen en open te staan voor verbetersuggesties.
  • Je hebt binding met het Kromme Rijngebied.
  • Je draagt bij aan de verscheidenheid in het team: je voegt niet alleen specifieke expertise toe, maar ook nog iets extra’s!

Reageren kan t/m 20 febrari 2022 via Annelien Zuidema: vacaturervc.viveste@whyz.nl /06-30409036

Klik hier voor het functieprofiel