Leden raad van commissarissen bij Zayaz
(waarvan één op voordracht van HBV-Zayaz)

Profielen: vastgoed/financiën en juridisch


Zayaz

Zayaz huisvest als woningcorporatie ruim 30.000 mensen in meer dan 13.000 woningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zij wil via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken mensen mee laten doen in en aan de samenleving. Dit doet Zayaz door woningen te bouwen, te verbeteren en te onderhouden. Met een scherp oog voor betaalbaarheid en duurzaamheid. Zayaz zet zich daarnaast in voor buurten en wijken, om ze veilig en leefbaar te maken en te houden. Om zo bij te dragen aan de kunst van het samenleven tussen mensen. In ‘de bedoeling’ heeft Zayaz haar diepere intenties en overtuigingen beschreven.


Het profiel:

  • Je wordt lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Zayaz, actief in ‘s-Hertogenbosch.
  • Je past bij het profiel vastgoed/financiën of profiel juridisch.
  • Je voelt je verbonden met de samenleving in het algemeen, de maatschappelijke opdracht van een corporatie en de doelgroep in het bijzonder: je hebt gevoel bij de positie van huurders en bent geïnteresseerd in huurbeleid.
  • Je hebt een visie op de (toekomstige) rol van de corporatie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Je gelooft net als Zayaz in de dialoog en in verbinding met de bewoners, collega’s en maatschappelijke partners om tot de beste resultaten te komen.
  • Je bent in staat én vindt het leuk om het bestuur van Zayaz als klankbord met raad en daad terzijde te staan. Je geeft ruimte en bent ‘gepast nabij’.
  • Je voelt je verbonden met de wijze waarop Zayaz invulling geeft aan haar maatschappelijke opdracht en dit vertaald heeft naar (een visie op) bestuur en toezicht.
  • Je draagt bij aan de verscheidenheid in het team: je voegt niet alleen specifieke expertise toe op één van de twee benoemde aandachtsgebieden, maar ook nog iets extra’s!
  • Je hebt een band met ‘s-Hertogenbosch en bent bij voorkeur stevig verankerd in de Bossche samenleving.

Reageren kan t/m 16 mei 2021 via Annelien Zuidema: vacaturervc.zayaz@whyz.nl / 06-30409036

Klik hier voor het functieprofiel