Manager Enterprise Risk Management bij Onderlinge 's-Gravenhage


Jij gaat een nieuwe afdeling aansturen. Binnen de afdeling heeft elke collega een eigen, zelfstandige verantwoordelijkheid voor een aandachtsgebied. Jij zorgt ervoor dat er afstemming en een goede verbinding is tussen de collega’s. Jij bent verantwoordelijk voor de invulling van de rol van financieel risicomanager.


Jouw afdeling levert een bijdrage aan het vergroten van de risicobeheersing binnen de organisatie. Jouw afdeling is verantwoordelijk voor:

  • De ontwikkeling en realisatie van beleid en het toetsen van de uitvoering.
  • Leveren van een bijdrage aan de tactische en strategische ontwikkeling van de organisatie vanuit de toetsende en adviserende rol van de 2e lijn.
  • De inbedding van ERM in alle beleidsdocumenten en de strategie.

Klik hier voor het functieprofiel