Leden raad van commissarissen bij Woonwaard


Woonwaard
Woonwaard is een woningcorporatie, actief in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. De corporatie staat voor betaalbaar wonen, in een huis dat bij je past, in een buurt die je bevalt, nu en in de toekomst. Woonwaard verhuurt zo’n 14.500 woningen.

Huurdersbelangenvereniging (HBV)
De HBV is een belangrijke gesprekspartner van het bestuur en de directie van Woonwaard. De HBV adviseert Woonwaard over beleid ten aanzien van onder meer wonen, huren, wonen en zorg, en duurzaamheid, en vertegenwoordigt huurders bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeenten.

Profiel lid raad van commissarissen

 • Je wordt commissaris bij Woonwaard, op voordracht van de huurders.
 • Je herkent je in het profiel vastgoed & financiën en past bij de rol van voorzitter auditcommissie of je herkent je in het profiel zorg, welzijn & leefbaarheid en past bij de maatschappelijke commissie.
 • Je hebt ruime bestuurlijk ervaring, hebt overzicht en ziet verbanden.
 • Je hebt een goed gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent gemotiveerd om een rol te spelen in de volkshuisvesting.
 • Je zorgt voor een goed, informeel contact met de huurdersorganisatie en komt op voor de belangen van de huurders.
 • Je hebt oog voor de prestaties van de corporatie vanuit het perspectief van de huurder. Je bent zichtbaar en betrokken.
 • Je bent kalm, beschouwend van aard en in staat actief te luisteren. Je bent formeel wanneer het moet en informeel zodra het kan.
 • Je bent een teamspeler en draagt bij aan de verscheidenheid in het team: je past goed in een informeel team.
 • Je bent een stimulans en stelt je op als een onafhankelijke, actieve sparringpartner voor de raad van bestuur van Woonwaard. Je bewaakt een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Je bent wereldwijs en hebt een maatschappelijke antenne.
 • Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven.
 • Je bent bereid je inhoudelijk te verdiepen in de specifieke ‘ins en outs’ van een woningcorporatie in het algemeen en Woonwaard in het bijzonder.

 • Reageren kan t/m 25 september 2022 via Robin de Vries: vacature.woonwaard@whyz.nl

  Klik hier voor het functieprofiel