Voorzitter raad van commissarissen bij Volkshuisvesting Arnhem


Volkshuisvesting Arnhem

Volkshuisvesting Arnhem is een woningcorporatie die in de gemeente Arnhem actief is, als maatschappelijke partner, met het bouwen en beheren van woningen voor mensen die zelf moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. Volkshuisvesting Arnhem bezit ongeveer 13.000 woningen en 1.100 andere eenheden (waaronder bedrijfsruimten, ateliers en gebouwen met een maatschappelijke functie).


Het profiel:

 • Je wordt voorzitter van de raad van commissarissen van Volkshuisvesting Arnhem: een echte ‘Arnhemse’ woningcorporatie met ruim 14.000 eenheden.
 • Je bent een ervaren commissaris: je straalt rust en wijsheid uit en hebt natuurlijk overwicht.
 • Je bent een dienend leider en geeft ruimte aan de inbreng van eenieder.
 • Je bent je bewust van de opgave van een woningcorporatie in de hedendaagse tijd.
 • Je hebt een maatschappelijk profiel, opgebouwd in de (semi)publieke sector.
 • Je hebt affiniteit met/betrokkenheid bij volkshuisvesting in de meest brede zin van het woord.


 • Je hebt kennis van de hedendaagse governance-praktijk, onderschrijft uitgangspunten en hebt gevoel voor ontwikkelingen.
 • Je ziet de relevantie van passende in- en externe verbindingen vanuit de raad van commissarissen.
 • Je staat voor een goede (niet exclusieve) verbinding met de directeur-bestuurder, met als uitgangspunt: wederkerigheid, met maximale effectiviteit van beiden, ieder vanuit de eigen rol.


 • Je bent bekend met de dynamiek van stedelijke problematiek van een stad als Arnhem.
 • Je kunt je goed vinden in de visie ‘Samen Werkt’ van Volkshuisvesting Arnhem.
 • Je past goed in een samenwerkingsgericht team met een informele cultuur.

Reageren kan t/m 30 januari 2022 via Annelien Zuidema: vacaturervc.volkshuisvesting@whyz.nl / 06-30409036

Klik hier voor het functieprofiel