Woningcorporaties & Vastgoed

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een centrale positie in onze maatschappij. Hun dienstverlening is voor een groot aantal mensen in Nederland van groot belang. Woningcorporaties spelen steeds meer een rol in de ontwikkeling van de samenleving, meer dan enkel het bouwen en verhuren van woningen. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn van belang naast betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het continue dilemma tussen de wil om te innoveren, te veranderen en hogere toegevoegde waarde te leveren voor de huurder aan de ene kant en het hoofdbelang van een huurder die ‘gewoon’ een goede plek om te wonen wil aan de andere kant, vindt Whyz interessant.

Een huurder wordt via de woning die hij wil gaan bewonen/bewoont ‘gedwongen’ klant bij een corporatie en vanaf dat moment begint zijn klantreis. Whyz begrijpt de financiële en volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid, huurdersverantwoordelijkheid (klant) en de vastgoedprojecten en koppelen de integrale samenwerking tussen deze onderdelen aan de wens van de klant. Onze focus ligt op het leren kennen van de visie en missie van elke unieke woningcorporatie om daar de juiste kandidaat aan te koppelen. Hierbij hebben we een visie op de invloed van digitalisering en robotisering op de sector.

Vastgoed

Slimme steden, slimme woningen en kantoren gecombineerd met intelligente infrastructuur leggen de basis voor de samenleving van de toekomst. Vastgoed zal er altijd zijn maar hoe gaan we om met de beschikbare ruimte. Door urbanisatie neemt de verstedelijking toe. Dit heeft grote gevolgen voor de vastgoedportefeuilles. Hoe ga je deze groei op een duurzame manier opvangen en waar liggen de economische kansen voor vastgoed investeerders. De focus van Whyz ligt op het leren kennen van de visie en missie van de verschillende Private Equity en Vastgoed bedrijven om het juiste talent in de markt aan hen te binden.

Track record