Woningcorporaties

Het tekort aan betaalbare woningen vormt al lange tijd één van de grootste politieke en maatschappelijke uitdagingen. Woningcorporaties spelen hierbij een belangrijke rol: hun dienstverlening is voor een groot aantal mensen in Nederland cruciaal. Naast het bouwen en verbouwen van woningen om betaalbare en beschikbare woonruimte te creëren, moeten woningcorporaties zich ook nadrukkelijk richten op zaken als duurzaamheid en leefbaarheid. Er zit spanning tussen de opgave die een woningcorporatie heeft en de beschikbare middelen. Daarbij zijn er verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen: een woningcorporatie moet de juiste (midden)weg vinden tussen belangen van huurders, overheid en eigen wensen om te innoveren en steeds hogere kwaliteit te bieden. Voor Whyz maken juist dit soort dilemma’s een sector interessant.

Vanaf het moment dat iemand via een woningcorporatie gaat huren, begint diens ‘gedwongen’ klantreis. Whyz kent de volkshuisvesting en begrijpt welke verschillende belangen er spelen. Of het nu om sociaal-maatschappelijke vraagstukken, financiën of de rechten en plichten van huurders gaat: wij koppelen het integrale samenspel tussen deze onderdelen aan de wens van onze opdrachtgever. Onze focus ligt daarbij op het leren kennen van de visie en missie van elke unieke woningcorporatie en haar huurders om daar juiste kandidaat te vinden voor een toezichthoudende, bestuurlijke of directie/managementrol. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de impact die technologische innovaties als digitalisering en robotisering op de sector hebben.

Track record