Zorg

De coronapandemie heeft het enorme maatschappelijke belang van de zorgsector nog maar eens onderstreept en tegelijkertijd een paar weeffouten in het stelsel pijnlijk blootgelegd. Deze pandemie is een belangrijke katalysator voor een transformatie die al op stapel stond. Van vergrijzing en nieuwe technologische mogelijkheden tot veranderingen in wet- en regelgeving: de veranderende zorgvraag én de stijgende zorguitgaven maken sectorbrede hervorming noodzakelijk. En hoe die transformatie er ook uit gaat zien, de menselijke maat – of het nu om patiënten of zorgmedewerkers gaat – zal centraal moeten staan.

Arbeid wordt schaarser en de noodzaak voor innovaties en technologie die de arbeidsproductiviteit verhoogt, neemt toe. Veel organisaties in de sector zijn zich ervan bewust dat dit niet zonder cultuuromslag gaat. En dat innovatie en technologie tegelijkertijd zeer profijtelijk kunnen zijn voor patiënten, medewerkers en organisaties.

Door de vele veranderingen in de sector is een meer zakelijke en bedrijfskundige aanpak en aansturing, uiteraard met oog voor de menselijke kant, noodzakelijk. Whyz bepaalt samen met haar opdrachtgevers graag welke professionals essentieel zijn om het verschil te kunnen maken en op elk niveau verbinding te kunnen brengen.

Track record