Zorg

De zorgsector is volop in beweging, hervorming is noodzakelijk door een veranderende zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, cliënten en aanbieders. Zo verandert de komende jaren niet alleen de zorgvraag en vindt er vergrijzing plaats, ook zijn er nieuwe technologische mogelijkheden en voert de overheid veranderingen door in wet- en regelgeving.

Arbeid wordt schaarser en de noodzaak voor innovaties en technologie die de arbeidsproductiviteit verhoogt, nemen toe. Veel organisaties in de sector zijn zich ervan bewust dat dit niet zonder cultuuromslag gaat. Maar ook dat innovatie en technologie zeer profijtelijk kunnen zijn voor patiënten, medewerkers en organisaties.

Door de vele wijzigingen in de sector wordt men genoodzaakt tot een meer zakelijke en bedrijfskundige aanpak en aansturing. Whyz bepaalt samen met haar opdrachtgevers welke professionals essentieel zijn om het verschil te kunnen maken en verbinding op elk niveau te kunnen brengen.

Practice lead

Track record