Pensioenen

Stilstand of beweging? De pensioensector is niet meer te vergelijken met hoe het was aan het begin van dit millennium. Niet qua governance, niet qua diversiteit aan pensioenfondsen, niet qua pensioenregelingen, niet qua ontwikkelingen door technologisering en robotisering. Beweging genoeg! En de ontwikkeling naar een nieuw pensioenstelsel dan? Dat voelt inderdaad als stilstand. Of een nieuw stelsel nu als noodzakelijk wordt gezien of niet. In ieder geval is duidelijk dat de pensioensector een nieuw elan nodig heeft. De beleving van de buitenwereld bij pensioen móet veranderen.

Zonder vertrouwen vanuit de deelnemers werkt het systeem niet. Alleen de mensen die werkzaam zijn in de sector kunnen dat vertrouwen realiseren. Of het nu de bestuurder is of de medewerker van de klantenservice. Zij kunnen de beleving van de deelnemers ombuigen door het gevoel te geven dat het om hen gaat. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad of de actuele dekkingsgraad kan dat niet. Whyz bepaalt samen met haar klanten welke professionals noodzakelijk zijn om de continue ontwikkeling van de pensioensector vorm te geven.

Trackrecord