Pensioenen

Stilstand of beweging? De pensioensector is niet meer te vergelijken met hoe het was aan het begin van dit millennium. Niet qua governance, niet qua diversiteit aan pensioenfondsen, niet qua pensioenregelingen, niet qua ontwikkelingen door technologisering en robotisering. Beweging genoeg! En de ontwikkeling naar een nieuw pensioenstelsel dan? Dat voelde inderdaad lange tijd als stilstand. Maar eindelijk is er in juni 2019 een pensioenakkoord en dat levert beslist de nodige beweging op komende jaren. Of een nieuw stelsel nu als noodzakelijk werd gezien of niet, de pensioensector heeft ook een nieuw elan nodig. De beleving van de buitenwereld bij pensioen móet veranderen.

Zonder vertrouwen vanuit de deelnemers werkt het systeem niet. Alleen de mensen die werkzaam zijn in de sector kunnen dat vertrouwen realiseren. Of het nu de bestuurder is of de medewerker van de klantenservice. Zij kunnen de beleving van de deelnemers ombuigen door het gevoel te geven dat het om hen gaat. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad of de actuele dekkingsgraad kan dat niet. Whyz bepaalt samen met haar klanten welke professionals noodzakelijk zijn om de continue ontwikkeling van de pensioensector vorm te geven.

Institutioneel Vermogensbeheer

Institutioneel Vermogensbeheer is in beweging. Binnen asset management organisaties vindt change plaats en de (potentiële) klanten beoordelen de asset managers op andere aspecten. Binnen asset managers wordt naar de balans tussen minder complex en toekomstbestendig gekeken. Uitbesteden van non-core activiteiten? En natuurlijk de toegevoegde waarde van robotisering: als ondersteunende factor of in plaats van activiteiten die nu door specialisten worden gedaan? Natuurlijk is performance voor de (potentiële) klanten nog steeds van belang.

Daarbij is van belang hoe de asset manager tot haar performance komt. Worden de financiële en niet financiële risico’s goed gemanaget? En meer en meer zijn de kosten van belang. Whyz ziet dat in control zijn net zo belangrijk is als een sterke front office. Onze toegevoegde waarde is onze opdrachtgevers in te laten zien hoe een goede balans tussen traditionele asset management specialisten en nieuwe functionarissen, bijvoorbeeld op gebied van risicomanagement communicatie (transparantie) en IT, samen een sterke asset manager neerzetten. Whyz denkt graag mee.

Track record