Banken

De Nederlandse bankensector is sinds de financiële crisis in 2008 met een ongekend veranderproces bezig. Naast de aanscherping van wet- en regelgeving en toenemende druk op kostenbeheersing, heeft de bankensector ook te maken met een toename van een aantal nieuwe toetreders op de markt: van fintech tot Big Tech. Nieuwe spelers en bestaande banken introduceren steeds meer nieuwe producten en diensten door technologische ontwikkelingen als machine learning en artificial intelligence.

Waar vind je inspirerende leiders die in staat zijn om deze transformaties in goede banen te leiden? En: hoe verbind je deze leiders aan de organisatie? Whyz transformeert mee en weet de weg naar de inspirerende leiders van morgen.

Pensioenen

Stilstand of beweging? Sinds het begin van dit millennium is de pensioensector haast onherkenbaar veranderd. Op het gebied van governance, de diversiteit aan pensioenfondsen en -regelingen én de ontwikkelingen door zaken als technologisering en robotisering. Beweging genoeg dus! En de overstap naar een nieuw pensioenstelsel? Dat voelde inderdaad lange tijd als stilstand. Inmiddels is er meer dan genoeg beweging zichtbaar met de uitwerking van het pensioenakkoord. Gaan al deze veranderingen het vertrouwen in de sector herstellen?

Zonder vertrouwen vanuit de deelnemers loopt het systeem vast. En of het nu de bestuurder is of de medewerker van de klantenservice: alleen de mensen die in de sector werkzaam zijn, kunnen dat vertrouwen realiseren. Zij kunnen de perceptie ombuigen door oprecht te laten merken dat de pensioensector om de deelnemers draait. Door transparant te zijn, te begrijpen waar het wringt en het niet ingewikkelder te maken dan nodig is. Whyz bepaalt, samen met haar klanten, graag welke professionals noodzakelijk zijn om de uitdagingen op ieder domein binnen de pensioensector aan te gaan.

Track record