Pensioenen & Institutioneel Vermogensbeheer

Pensioenen

Stilstand of beweging? Sinds het begin van dit millennium is de pensioensector haast onherkenbaar veranderd. Op het gebied van governance, de diversiteit aan pensioenfondsen en -regelingen én de ontwikkelingen door zaken als technologisering en robotisering. Beweging genoeg dus! En de overstap naar een nieuw pensioenstelsel? Dat voelde inderdaad lange tijd als stilstand. Inmiddels is er meer dan genoeg beweging zichtbaar met de uitwerking van het pensioenakkoord. Gaan al deze veranderingen het vertrouwen in de sector herstellen?

Zonder vertrouwen vanuit de deelnemers loopt het systeem vast. En of het nu de bestuurder is of de medewerker van de klantenservice: alleen de mensen die in de sector werkzaam zijn, kunnen dat vertrouwen realiseren. Zij kunnen de perceptie ombuigen door oprecht te laten merken dat de pensioensector om de deelnemers draait. Door transparant te zijn, te begrijpen waar het wringt en het niet ingewikkelder te maken dan nodig is. Whyz bepaalt, samen met haar klanten, graag welke professionals noodzakelijk zijn om de uitdagingen op ieder domein binnen de pensioensector aan te gaan.

Institutioneel Vermogensbeheer

De wereld van institutioneel vermogensbeheer is volop in beweging. Assetmanagement organisaties veranderen, net als de wensen en verwachtingen van (potentiële) klanten. Voor asset managers is de balans tussen minder complex en toekomstbestendig steeds belangrijker. Is het verstandig om non-core activiteiten uit te besteden? Heeft een ontwikkeling als robotisering vooral ondersteunende waarde of neemt het de plaats in van activiteiten die nu nog door specialisten worden gedaan? En wat doet de individualisering in de pensioensector met de rol van een asset manager? Wordt hen gevraagd om zich direct op de eindklant te focussen in plaats van op de huidige klant, het pensioenfonds? Ook de performance voor (potentiële) klanten blijft nog altijd essentieel.

Daarbij is het van belang hoe de asset manager tot haar performance komt. Worden de financiële en niet-financiële risico’s goed gemanaged? Is het businessmodel voldoende op kosten gestuurd? Whyz ziet bij haar diverse opdrachtgevers in deze sector dat in control zijn net zo belangrijk is als een sterke front office. Onze toegevoegde waarde ligt in het aan opdrachtgevers laten zien hoe een goede balans tussen traditionele assetmanagement specialisten en nieuwe functionarissen op gebieden als risicomanagement, communicatie en IT, samen voor sterk en toekomstbestendig vermogensbeheer zorgt. Whyz denkt graag met haar opdrachtgevers mee welke professional hier voor hen het beste bij past.

Track record