Private Equity & Familiebedrijven

De Nederlandse cultuur is van oudsher ondernemend. Ook vandaag de dag floreert ons bedrijfsleven door prachtige familiebedrijven en mkb. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe start-ups die in snel tempo doorgroeien naar scale-ups. Disruptieve businessmodellen, nieuwe verdienmodellen en thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor steeds meer bedrijven onderdeel van hun bestaansrecht.

Waar Venture Capital richt zich op start-ups, scale-ups en groeiende ondernemingen in sectoren als (bio)technologie en duurzaamheid, is Private Equity vooral gericht op gevestigde bedrijven die vanuit transformatie verdere groeipotentie hebben.

We nemen een enorme groei waar van het aantal investeringsmaatschappijen dat in de markt actief is. Het investeringslandschap van grote gevestigde namen is door de toetreding van een nieuwe generatie investeerders een stuk diverser geworden. Aan investeringsbeslissingen liggen niet langer slechts harde cijfers ten grondslag. De zachte kant, de mensen die het managementteam vormen, de cultuur, de waarden en de visie spelen een steeds grotere rol.

Wij bevragen onze opdrachtgevers voortdurend over waar ze nu staan en waar ze naartoe willen. We zijn bij de bedrijven aanwezig om te ervaren welke ingrediënten er nog ontbreken om transformatie en verdere groei mogelijk te maken. Zo kunnen we voor onze opdrachtgevers altijd de allerbeste leiders vinden om deze ontwikkeling waar te maken.

Track record