Privacy Statement Whyz Executive Search

Voor een goede relatie met een netwerk is vertrouwen en transparantie een belangrijke basis. Met die reden informeren wij u dan ook graag over ons privacybeleid. Wij behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgen er ook voor dat deze goed beveiligd zijn. Ons beleid voldoet uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn wij?
Whyz Executive Search & Interim Management (Whyz) richt zich op de bemiddeling van toezichthouders, bestuurders, directieleden en senior managers. U vindt ons aan de Kanaalpark 140, 2321 JV in Leiden – of online www.whyz.nl. Voor vragen rondom privacy kunt u contact met ons opnemen via privacy@whyz.nl.

Technische informatie en cookies.
U kunt onze website (www.whyz.nl) bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons door te geven. Onze website gebruikt ook geen cookies.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
 • Wanneer wij een zakelijke relatie met u en/of uw organisatie onderhouden c.q. deze nastreven.
 • Wanneer wij uw profiel tegenkomen bij het in kaart brengen van relevante onderdelen van de arbeidsmarkt.
 • Wanneer u uw curriculum vitae (cv) aan ons toestuurt.
 • Wanneer u deelneemt aan één van onze netwerken (zoals JIP, CFO board, Marketing board) of aan door ons (mede) georganiseerde events.
 • Soms benaderen wij relaties en eveneens per e-mail voor onderzoeken/enquêtes over de (arbeids)markt.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
(Potentiële) kandidaten:
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze executive search en interim management dienstverlening, zodat wij:
 • uw beschikbaarheid en algemene geschiktheid kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een vacature;
 • u kunnen benaderen en informeren over mogelijk voor u interessante posities;
 • uw mogelijke belangstelling c.q. geschiktheid als kandidaat kunnen beoordelen voor specifieke vacatures, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
Zakelijke relaties:
Wanneer wij een zakelijke relatie met u onderhouden c.q. beogen op te bouwen, leggen wij contactinformatie en contactmomenten vast zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn:
 • bij het vervullen van opdrachten;
 • bij het inspireren van ons netwerk;
 • met het opbouwen van branche en vakkennis;
 • met het u betrekken bij onze overige netwerkactiviteiten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
(Potentiële) kandidaten:
 • Uw NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Huidige functie(s) en werkgever(s), en relevante werkervaring.
 • Uw curriculum vitae (wanneer u ons dat toestuurt).
 • Gegevens die van belang (kunnen) zijn voor het beoordelen van uw geschiktheid en beschikbaarheid als kandidaat voor diverse posities uit onze portefeuille.
Zakelijke relaties:
 • Uw NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Huidige functie(s) en werkgever(s).
 • Deelname aan door ons (mede) georganiseerde events.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten) delen?
Wij delen informatie van potentiële kandidaten alleen met opdrachtgevers in het kader van vacatures om een beeld van de arbeidsmarkt te schetsen en te polsen of zij u als mogelijke kandidaat mee zouden willen nemen bij een relevante vacature. Wij zullen uw cv pas delen met een opdrachtgever nadat dit met u is besproken en door u is goedgekeurd. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Whyz heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
Uw cv gegevens bewaren wij 2 jaar. Wij zullen u zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht sturen dat uw gegevens bij ons in het bestand staan. Bij het bericht krijgt u de optie om aan te geven dat u toestemming geeft voor het langer bewaren van uw cv en/of een recente versie van uw cv aan ons toe te zenden.

Uiteraard heeft u op elk moment de gelegenheid om aan te geven dat u uw eerder gegeven toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke informatie intrekt, wilt wijzigen of inperken. U kunt hiervoor terecht op onze online locatie binnen GatedTalent of door het sturen van een e-mail met uw wensen naar privacy@whyz.nl.

Uw rechten.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen.
Verder heeft u het recht om van ons te verlangen:
 • Dat enige onjuiste informatie die wij hebben opgeslagen wordt gecorrigeerd.
 • Dat informatie over u wordt verwijderd.
 • Dat wij stoppen uw informatie voor bepaalde doeleinden te gebruiken.
 • Dat de informatie waarmee u staat ingeschreven in een overdraagbare vorm aan u beschikbaar wordt gesteld.
 • Dat beslissingen over u niet via volledig geautomatiseerde methoden worden genomen.

U kunt ons benaderen via: privacy@whyz.nl om uw rechten uit te oefenen of vragen door te geven rondom uw rechten.
Wanneer u een dergelijk verzoek bij ons indient, zullen wij u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen een maand) beantwoorden. Wij zullen u geen kosten in rekening brengen voor enig redelijk verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, of als u een klacht heeft over hoe een data verzoek is afgehandeld, stuurt u dan alstublieft een bericht naar privacy@whyz.nl zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Beveiliging.
Whyz doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens en in onze systemen is eenduidig herkenbaar of iemand wel of niet toestemming heeft gegeven voor verwerking van specifieke persoonlijke gegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Whyz, dan kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@whyz.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 071 – 7440043.

Wijzigingen.
Whyz kan van tijd tot tijd haar Privacy Statement up to date maken. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Whyz. Deze versie is opgesteld in mei 2018.