Naam: Dora Horjus
Functie & bedrijf: Managing Director Corporate Wellness Health Solutions | Aon
Quote: “De leider van de toekomst, is de leider die nú al opstaat om de toekomst te vormen. Het gaat over nu én straks. Dat betekent dat we leiders zoeken die zich in al hun vezels bewust zijn van hun invloed op de wereld en op hun teams en organisatie. Persoonlijkheden met een grote mate van EQ, waarbij IQ een plezierige bijkomstigheid is, zeker voor de complexiteit van ketens waarin organisaties hedentendage functioneren. Leiders die in verbinding staan met zichzelf, de natuur en de wereld om hen heen en de impact die ze kunnen hebben, écht begrijpen. Natuurlijk denkend vanuit een diversiteit aan mensen en stakeholders, waarbij shareholders maar 1 categorie vormen. Soepel bewegend langs belangen en behoeftes van al die groepen, daarbij gesteund door leading principles die moreel onderlegd zijn. En niet te vergeten; leiders met oog voor vitale organisaties. Omdat gezonde, inzetbare medewerkers een schaarstegoed aan het worden zijn. Bovenal wens ik ons een hoop meer managers toe die vroeg in hun carrière starten met de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en self awareness; de beste opmaat naar toekomstig leiderschap.”
Naam: Faisal Setoe
Functie & bedrijf: Managing Director | HDI Global Specialty SE
Quote: “Een van mijn favoriete leiderschapswijsheden is dat een pessimist klaagt over de wind, een optimist verwacht dat de wind van richting verandert en een leider past de zeilen aan. In een snel veranderende wereld wordt persoonlijk leiderschap steeds belangrijker. Pas je eigen zeilen aan wanneer nodig en streef naar in beweging blijven. Dan blijf je op reis en een wijs man citerend, dat is belangrijker dan de bestemming.”
Naam:Bianca Knispel – Teuling
Functie & Bedrijf: Directeur Particulieren Schade | NN
Quote:“Leiders van de toekomst zijn de mensen die met overtuiging en lef een verandering realiseren. Zij waarderen de unieke skills van anderen en mobiliseren deze om een doel te bereiken. Het is niet de titel of het salarisniveau, maar de passie van mensen die een organisatie doet veranderen”
Naam: Bjørn Kemerink
Functie & bedrijf: Director Business Platforms | Ordina
Quote: Niet alleen kijken wat je zelf kunt maar met name wat je zelf wilt en dat ook laten zien aan anderen om hen ook op die manier te begeleiden en te laten transformeren om zo de “echte” kwaliteiten eruit te halen, maar wel met het nodige plezier zodat je een team creëert dat het zelfde doel voor ogen heeft en ook daarnaar streeft.
Naam: Margreet Teunissen
Functie & bedrijf: Bestuurder & Toezichthouder bij zorginstellingen & de Pensioenfondsen De Nationale APF en Openbare Bibliotheken
Quote: De toezichthouder van nu en de toekomst levert meerwaarde door als stakeholder organisatie overstijgend naar de functie in de hele keten (of het netwerk) te kijken op strategisch niveau. Softcontrols zijn daarbij onmisbaar. Moed, reflectie, open mind en authenticiteit zijn nodig naast kennis en kunde.
Naam: Mohamed Acharki
Functie & bedrijf: Directeur – Bestuurder | Zayaz
Quote: “De maatschappij heeft in deze tijd behoefte aan leiderschap dat mensen in staat stelt een eigen bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Authentiek leiderschap, ook wel genoemd.”
Naam: Wendy de Ruiter
Functie & bedrijf: Executive Board | VIVAT
Quote:“Toekomstige leiders zouden wat mij betreft sterk gericht moeten zijn op inclusiviteit, deugdzaamheid en wendbaarheid om te zorgen dat hun organisatie relevant blijft in een snel veranderende maatschappij”
Naam: Edwin Kreikamp
Functie & bedrijf: Algemeen Directeur | SPF Beheer
Quote: “Toekomstig leiderschap bestaat niet, een leider van nu verbindt per vandaag de doelen van de organisatie aan de toekomst. Oprechtheid, vertrouwen en eigen kwetsbaarheid zijn daarbij sleutelbegrippen.”
Naam: Linn Musters
Functie & bedrijf: Operationeel Directeur | Unigarant – ANWB Verzekeringen
Quote: Leiderschap voor mij is het creëren van andere leiders. Als dat je lukt ben je effectief. De meest succesvolle leiders doen het op een manier die helemaal 100 procent bij henzelf past. Alleen dan blink je uit. Ikzelf behaal resultaten door mensen te verbinden. Ik breng energie en luister altijd heel goed naar mijn intuïtie. Dus in mijn geval is dat toekomstig leiderschap!
Naam: Nicole Beuken
Functie & bedrijf: Onafhankelijk voorzitter pensioenfonds PME / commissaris & niet uitvoerder bestuurder pensioenfondsen
Quote: “Gegeven de disruptieve ontwikkelingen in onze samenleving, mede als gevolg van zich steeds sneller ontwikkelende technologie, wordt actuele kennis en ervaring steeds minder relevant en competenties steeds belangrijker. Het gaat dan onder meer om flexibiliteit, verandervermogen, adaptief vermogen, creativiteit en open minded zijn. Leiders van de toekomst weten het niet beter dan hun mensen. Ze dienen wel gids en lichtend voorbeeld te zijn op een reis door een onbekende wereld.”
Naam: Eric Huizing
Functie & bedrijf: VP Investments | Ahold Delhaize
Quote: "Toekomstig leiderschap bestaat uit luisteren naar en leren van mensen, dan je eigen authentieke visie ontwikkelen en uiteindelijk je collega's motiveren mee te gaan op je reis."
Naam: Krista Nauta
Functie & bedrijf: Bestuurder | Pensioenfonds ABP en PH&C
Quote: "Toekomstige leiders inspireren en enthousiasmeren met hun visie. Ze geven vertrouwen aan medewerkers om met vallen en opstaan de weg naar succes te bewandelen."
Naam: Eric Kemperman
Functie & bedrijf: Voorzitter raad van commissarissen | Woonforte
Quote: "Niet alle kennis past in één hoofd. Toekomstige leiders durven contact te maken met hun hart, ze gaan de verbinding aan met het team en bieden ruimte en veiligheid. Ze zijn wars van hiërarchie an sich, leiden aan een gezonde dosis zelfkennis en reflectie. Maken zaken eenvoudig en luchtig waar kan, humor mag. Ze doen een stapje naar voren wanneer dat moet."
Naam: Gert Jan Fritzsche
Functie & bedrijf: CEO | Scildon
Quote: "Leiders van de toekomst blijven dicht bij zichzelf en coachen hun collega's om dat ook te doen".
Naam: Marieke van den Hoek
Functie & bedrijf: Commercial Director | Greenchoice
Quote: "Om succesvol leiding te geven aan de nieuwe generatie werknemers zijn visie, empathisch vermogen en flexibiliteit heel belangrijk. Werknemers zoeken naar zingeving in hun werk en willen weten waar zij het voor doen en welke impact zij persoonlijk kunnen maken. Een toekomstgerichte leider is in staat om mensen te inspireren, daarbij kaders aan te geven en die te combineren met de juiste vrijheid om naar eigen inzicht bij te dragen en eigenaarschap te nemen over hun werk. Daarnaast geloof ik dat er steeds meer ruimte moet zijn voor ontwikkeling van medewerkers op basis van ál hun talenten, ook die wellicht niet direct binnen de functieomschrijving vallen. Dit geeft individuele medewerkers energie, verbetert de groepsdynamiek en levert uiteindelijk meer waarde voor de organisatie – op verschillende vlakken."
Naam: Sander Kernkamp
Functie & bedrijf: CEO | ABN Amro Verzekeringen
Quote: "Leiderschap van vandaag vereist lef met kwetsbaarheid, een vooruitziende blik en de skill om raak te schieten op bewegende doelen."
Naam: Ruben Wenselaar
Functie & bedrijf: Voorzitter raad van bestuur | Menzis
Quote: "Leiderschap betekent voor mij kunnen denken en doen vanuit een breder perspectief dan je eigen organisatie en je eigen positie. Voor alle organisaties maar zeker voor die binnen het maatschappelijk domein geldt dat bijdragen aan het publieke belang een belangrijke leidende doelstelling zou moeten zijn."
Naam: Kenan Yildirim
Functie & bedrijf: Managing Director | Shell Pensions NL
Quote: "Leiders laten mensen het beste uit zichzelf halen en meerwaarde voor het groter geheel."
Naam: Jochem Dijckmeester
Functie & bedrijf: Voorzitter | Pensioenfonds PGB
Quote: "Leiderschap vraagt oog voor diversiteit. Breng andere meningen, andere wereldbeelden en verschillende manieren van werken samen. Kortom, sta open voor mensen die het niet met jou, en elkaar, eens zijn. Verschillende mensen samenbrengen en als een team laten functioneren, die vorm van leiderschap brengt nieuwe ideeën en andere oplossingen."
Naam: Arthur van der Wal
Functie & bedrijf: CEO | Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Quote: "Een leider ben je en wordt niet bepaald door hiërarchie. Een leider vraagt zich af of hij/zij past bij de organisatie en de uitdaging die voorligt. Een leider verzamelt de juiste mensen om zich heen die passen bij de uitdagingen voor een afgebakende periode. Een leider geeft richting, ruimte en vertrouwen. Een leider is weg voordat het hem/haar wordt gevraagd. "
Naam: Mohamed Baba
Functie & bedrijf: Bestuursvoorzitter | Haag Wonen
Quote: "Leiderschap gaat om vertrouwen, verwonderen, verbinding en richting geven met als doel om het verschil te kunnen maken. Een leider durft hierbij ongebaande paden te verkennen en stimuleert ondernemersgeest."