De award voor jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar is een initiatief van Stichting PensioenLab en Whyz Executive Search


Zij delen het doel om het aantal jongeren in pensioenfondsbesturen te vergroten. Met de uitreiking van de award wordt de aandacht gevestigd op succesvolle jonge pensioenfondsbestuurders. Met ‘jong’ wordt gedoeld op pensioenfondsbestuurders jonger dan 40 jaar, zoals de Code Pensioenfondsen ‘jong’ definieert.

Stichting PensioenLab en Whyz willen pensioenfondsbesturen laten zien wat de toegevoegde waarde van een jongere in het bestuur is én jongeren aanmoedigen om in een pensioenfondsbestuur te stappen.

Jonge bestuurders kunnen de sleutel in handen hebben om hun leeftijdsgenoten wél te interesseren voor hun pensioen. Bovendien kunnen zij zorgen voor nieuwe pensioeninzichten en een meer divers pensioenfondsbestuur. Ook zullen andere jongeren zien dat een jongere succesvol kan zijn als pensioenfondsbestuurder.

De winnaar is één jaar ambassadeur van de jongeren in pensioenfondsbesturen en heeft onder meer een rol in het organiseren van bijeenkomsten.

Eerdere winnaars van de award:

  • 2019: Monique van der Poel, bestuurslid (niet uitvoerend) bij PME, lid raad van toezicht BPL Pensioen en lid raad van toezicht pensioenfonds tandtechniek i.l.
  • 2018: Otto Hulst, pensioenfondsbestuurder bij pensioenfonds van de KAS BANK
  • 2017: Jochem Dijckmeester, pensioenfondsbestuurder bij pensioenfonds PGB

Van voordracht en nominatie naar verkiezing tot jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar

Iedereen die betrokken is bij óf verbonden is met een pensioenfonds(bestuur) kan een jonge pensioenfondsbestuurder voordragen met een korte onderbouwing. Jaarlijks wordt een jury uit de pensioensector samengesteld die in het eerste kwartaal van het jaar op basis van de voordrachten een drietal jonge pensioenfondsbestuurders nomineert. De jury kijkt daarbij onder meer naar:

  • Zichtbaarheid in de sector
  • Visie en uitdragen visie
  • Impact in de sector
  • Nevenfuncties in de sector

Nadat er drie genomineerden zijn bepaald en zij akkoord zijn met hun nominatie vinden er jaarlijkse verkiezingen plaats aan het einde van het eerste kwartaal van het jaar. De winnaar van de award ontvangt van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) een jaarabonnement! Meer informatie over KPS.

Klik hier voor de genomineerden en jury's in eerdere jaren

Initiatiefnemers award

Stichting PensioenLab is in 2015 gelanceerd als initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. Stichting PensioenLab heeft als algemeen doel om de belangen van jongeren op pensioenthema’s te behartigen. Bijvoorbeeld door jongeren te informeren, betrekken, op te leiden en hun stem te laten horen. Door middel van Stichting PensioenLab wordt inspraak van jongeren op pensioenthema’s gewaarborgd én wordt een grote pool van geschikte jonge pensioenbestuurders gecreëerd.

Whyz Executive Search & Interim Management richt zich op bemiddeling van ervaren én onervaren bestuurders en toezichthouders, directieleden & senior managers. Whyz is vanaf 2010 actief in de pensioensector. Een van onze specialismen is het bemiddelen van pensioenfondsbestuurders: wij bieden in elke search onze opdrachtgever de kans voor een jonge pensioenfondsbestuurder te kiezen. Whyz wil het aantal jongeren in pensioenfondsbesturen, raden van toezicht en bestuurscommissies vergroten. Whyz kent de jongeren die een positie in deze gremia aankunnen én ambiëren. Hiermee dragen wij graag bij aan de diversiteit in pensioenfondsbesturen, het ‘future proof’ maken van pensioenfondsen en hiermee de pensioensector!
Zo vinden Whyz en Stichting PensioenLab elkaar! En dragen zij gezamenlijk eraan bij dat pensioenfondsbesturen en jongeren elkaar vinden!