De award voor jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar: een initiatief van Stichting PensioenLab en Whyz Executive Search


Zij delen het doel om het aantal jongeren in pensioenfondsbesturen te vergroten. Met de uitreiking van de award is tussen 2016 en 2019 de aandacht gevestigd op succesvolle jonge pensioenfondsbestuurders. Met ‘jong’ wordt gedoeld op pensioenfondsbestuurders jonger dan 40 jaar, zoals de Code Pensioenfondsen ‘jong’ definieert.

Stichting PensioenLab en Whyz wilden onder meer met deze award pensioenfondsbesturen laten zien wat de toegevoegde waarde van een jongere in het bestuur is én jongeren aanmoedigen om in een pensioenfondsbestuur te stappen.

Jonge bestuurders kunnen de sleutel in handen hebben om hun leeftijdsgenoten wél te interesseren voor hun pensioen. Bovendien kunnen zij zorgen voor nieuwe pensioeninzichten en een meer divers pensioenfondsbestuur. Ook zullen andere jongeren zien dat een jongere succesvol kan zijn als pensioenfondsbestuurder.

De winnaar van de award vervulde één jaar de rol van ambassadeur van de jongeren in pensioenfondsbesturen en had onder meer een rol in het organiseren van bijeenkomsten.

De winnaars van de award:

  • 2019: Monique van der Poel, bestuurslid (niet uitvoerend) bij PME, lid raad van toezicht BPL Pensioen en lid raad van toezicht pensioenfonds tandtechniek i.l.
  • 2018: Otto Hulst, pensioenfondsbestuurder bij pensioenfonds van de KAS BANK
  • 2017: Jochem Dijckmeester, voorzitter van pensioenfonds PGB

Klik hier voor de genomineerden en jury's in eerdere jaren

Initiatiefnemers award

Stichting PensioenLab is in 2015 gelanceerd als initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. Stichting PensioenLab heeft als algemeen doel om de belangen van jongeren op pensioenthema’s te behartigen. Bijvoorbeeld door jongeren te informeren, betrekken, op te leiden en hun stem te laten horen. Door middel van Stichting PensioenLab wordt inspraak van jongeren op pensioenthema’s gewaarborgd én wordt een grote pool van geschikte jonge pensioenbestuurders gecreëerd.

Whyz Executive Search & Interim Management richt zich op bemiddeling van ervaren én onervaren bestuurders en toezichthouders, directieleden & senior managers. Whyz is vanaf 2010 actief in de pensioensector. Een van onze specialismen is het bemiddelen van pensioenfondsbestuurders: wij bieden in elke search onze opdrachtgever de kans voor een jonge pensioenfondsbestuurder te kiezen. Whyz wil het aantal jongeren in pensioenfondsbesturen, raden van toezicht en bestuurscommissies vergroten. Whyz kent de jongeren die een positie in deze gremia aankunnen én ambiëren. Hiermee dragen wij graag bij aan de diversiteit in pensioenfondsbesturen, het ‘future proof’ maken van pensioenfondsen en hiermee de pensioensector!