Leiderschap van alledag

Al rijdend op een smal landweggetje tussen de graanvelden in Frankrijk, kwam ik erachter dat we tegen de richting inreden. Een automobilist kwam ons tegemoet rijden en zwaaide vriendelijk. De volgende automobilist reed recht op ons af en gaf driftig gebarend aan dat hij ons er niet langs zou laten. Hij reed op ons af om ons te dwingen het hele weggetje achteruit terug te rijden. Het was een voelbaar gespannen situatie waar je ongevraagd in terecht komt. Hoe handel je dan als je kinderen -je kostbaarste bezit- achterin zitten, de volgende generatie die je graag een goed voorbeeld wilt meegeven?

Wat verwacht je eigenlijk van het #leiderschap van een bedrijf als ze in een onverwachte situatie terecht komt? Stel je voor dat je gedwongen wordt een kant op te bewegen waar je niet naartoe wilt? Denk aan disruptieve concurrentie, mondige aandeelhouders, een aanzwellende maatschappelijke opinie, kritische stakeholders of een falend product. Het zijn zomaar wat voorbeelden van vandaag de dag.

Hoe handel jij als #bestuurder?
Zoek je van nature de #confrontatie op of zoek je juist de #balans door mee te bewegen, je #kwetsbaar op te stellen of naar iemand toe te bewegen? Ben je in staat om je te #verplaatsen in de ander? Onderzoek je wat de ander van jou nodig heeft om beiden weer in balans te komen? Ben je #sensitief voor de #context en de #lange #termijn #belangen? Waar vertrouw je dan op? Je #ratio of je #intuïtie? Durf je je nadien openlijk af te vragen of je wel juist gehandeld hebt en heb je de moed om er op terug te komen?

Ik ben achteruit gereden, het hele weggetje terug. Uitstappen of het gesprek aangaan was intuïtief geen optie was. Ik kon alleen de balans herstellen door mee te bewegen met de boze automobilist. Bij het einde van de weg liet hij ons pas ‘gaan’. Die avond heb ik er nog uitgebreid over gesproken met mijn kinderen. Had ik goed gehandeld? Was dit de beste beslissing? Of had ik boos uit moeten stappen, van repliek moeten dienen of juist het gesprek aan moeten gaan? Was dit het beste voorbeeld voor mijn kinderen en voelden ze zich het prettigst bij mijn keuze? Het antwoord was in dit geval ‘ja’. En dus ben ik ook tevreden. Want hoewel het misschien ‘zwak’ oogt, voor mij is dit ook leiderschap.