'Wat corona ook kan brengen'

De onverwachte impact van de coronacrisis

Het grijpt om zich heen, het gaat sneller dan we door hebben. De effecten zijn groot, worden groter en groots.

Corona. Eerst ver weg, nu ontzettend dichtbij. Samenlevingen gaan op slot. Wereldwijd. In het ene land meer dan in het andere land. Ongekend en niet eerder meegemaakt.

We zitten er nu midden in.

Iedereen ervaart het anders. Zeker nu het zo dichtbij gekomen is en mensen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus zich in ieders omgeving kunnen bevinden. Sommigen vinden het beangstigend, anderen vinden reacties overtrokken. Beiden voorstelbaar. Iets onbekends dat zo snel om zich heen grijpt en samenlevingen lam legt is beangstigend. Feit is dat dit virus toewerkt naar een piek en dan weer op zijn retour gaat. Onontkoombaar.

Hoe kijken we over tien jaar terug op deze corona-episode? Wat vinden we er dan van? Van onze reacties als samenleving en als individu? Waren we te langzaam, te luchtig, te laconiek? Of waren we te snel en te overdreven in ons handelen? En… wat laat het virus achter? Ik ben ervan overtuigd dat corona ons hoe dan ook iets gaat brengen. Gedwongen als we zijn om de komende periode onze samenlevingen anders in te richten. In de omgang met elkaar, in het werk en privé.

Wellicht is handen schudden en elkaar gedag zoenen voor eeuwig achterhaald? Kijken we daar over 20 jaar op terug als van: ‘Hoe was het mogelijk dat we dat deden?’ Of: ‘Het is toch niet meer dan logisch dat we elkaar begroeten met een hoofdknik?’

Of thuiswerken? Al jaren een onderwerp waar meningen over verdeeld zijn. Gedwongen door deze situatie gaan we wellicht innovatieve manieren van contact en overleg met elkaar vinden die we nu nog niet kunnen bedenken. Hopelijk zijn die zo succesvol dat we dat doorontwikkelen tot iets dat over vijf jaar bijdraagt aan een vernieuwing in manieren van werken. Wellicht draagt dit dan ook bij aan minder druk op het wegennet en dus ook minder stikstofuitstoot. Spat de bubbel die zich de afgelopen tijd al langzaam in de wereldeconomie aan het ontwikkelen was nu sneller uit elkaar? Gaan we beseffen dat we prima minder kunnen vliegen, omdat we ook minder en op andere manieren kunnen reizen en ook dichterbij huis kunnen ontspannen? Of dat onze dagelijkse producten beter uit onze directe omgeving kunnen komen?

Hoe dan ook zal corona de komende maanden de wereld bezig houden. Op individueel niveau doordat mensen zelf of in hun omgeving geraakt worden of omdat ze ziek worden met alle gevolgen van dien. Maar vooral ook als samenleving. Omdat het ons gaat dwingen op een andere manier met elkaar om te gaan. De wereld kan immers onmogelijk helemaal stop gezet worden voor een langere periode. Bent u ook zo benieuwd naar wat corona ons uiteindelijk in positieve zin brengt? En hoe iets naars uiteindelijk een onvoorstelbare mooie ontwikkeling in gang kan zetten? Mijn overtuiging is dat crisis leidt tot innovatie en tot samenwerking. En daarmee een onverwachte mooie impact zal hebben.